องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาคม ศรีจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-435-3132
นางบุศรินทร์ ซื่อสัตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอุเทน แทบท้าว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 083-332-7127
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง