องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร [30 พฤษภาคม 2566]
การประเมิน นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา จาก คกก.ฯระดับอำเภอดอนจาน [19 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ [25 เมษายน 2566]
โครงการสุขสดใส สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566 [24 เมษายน 2566]
มอบชุดเตียงสนามให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ [24 เมษายน 2566]
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 8 [13 มีนาคม 2566]
งานประเพณีเทศกาล "มาฆปูรณมีบูชา" ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [7 มีนาคม 2566]
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ [27 กุมภาพันธ์ 2566]
เยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน [22 กุมภาพันธ์ 2566]
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน (กลุ่มเปราะบางแบบพุ่งเป้า)ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Kalasin Happiness Model [13 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 127 รายการ)