องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สนศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 093-0249335
นายสมหมาย ปัตถารัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 087-8641817
นายสุปัน ถิ่นวิมล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 0968812409
นายสวาท จุลฤทธิ์
เลขานุการนายก อบต.สะอาดไชยศรี
โทรศัพท์ : 098-3712593