messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองช่าง
นายอุเทน แทบท้าว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพัฒนกร ทารเวทย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวพรนิภา เชาว์น้อย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
วิศวกรโยธา