องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 1
8 พฤษภาคม 2566
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] โดย : admin เปิดอ่าน : 3
8 พฤษภาคม 2566
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] โดย : admin เปิดอ่าน : 2
10 เมษายน 2566
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
3 เมษายน 2566
photo ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธืเลือกตั้งล่วงหน้า | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 4
30 มีนาคม 2566
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
30 มีนาคม 2566
photo ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
1 มีนาคม 2566
insert_drive_file ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม EIT ประจำปี 2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
9 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
17 มกราคม 2566
find_in_page ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] โดย : admin เปิดอ่าน : 8
8 กรกฎาคม 2565
photo MOI RUN 2022 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 60
2 มิถุนายน 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
2 มิถุนายน 2565
insert_drive_file การคักเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯประจำปี 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 59
2 มิถุนายน 2565
photo ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต " 80 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ห้วงเดือนเมษายน - ธันวาคม 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 63
25 พฤษภาคม 2565
photo ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 337
20 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อขับเคลื่อน "วาระดอนจานอำเภอสะอาด 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
10 พฤษภาคม 2565
photo ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบกับสืบศิลป์ ถิ่นอีสาน E-san DODEE ในงานวิสาขปุณณมีบูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2565 ณ ลานพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
1 ตุลาคม 2564
photo เอกสารสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 (องค์การบริหารส่วนตำบล) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
20 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
10 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 45
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4