องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
7 กุมภาพันธ์ 2567
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
5 กุมภาพันธ์ 2567
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
11 มกราคม 2567
insert_drive_file การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
11 มกราคม 2567
insert_drive_file การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
2 มกราคม 2567
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
19 ธันวาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปีงบประมาณ 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
8 ธันวาคม 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
17 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
17 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
3 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
3 พฤศจิกายน 2566
insert_drive_file ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
18 ตุลาคม 2566
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
11 ตุลาคม 2566
photo ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
15 กันยายน 2566
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เรื่องระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
23 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 46
1 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปี 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
30 พฤษภาคม 2566
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 111
8 พฤษภาคม 2566
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 61
8 พฤษภาคม 2566
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
10 เมษายน 2566
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5