องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
image ประชาสัมพันธ์
No Gift Policy [22 กุมภาพันธ์ 2567]
ปลุกจิตสำนึกไม่คอรัปชั่น สำหรับบุคลากร อบต.สะอาดไชยศรี [16 มกราคม 2567]
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี [16 มกราคม 2567]
วันดินโลก [1 มกราคม 2567]
สวัสดีปีใหม่ 2567 [1 มกราคม 2567]
งานประเพณีลอยกระทง 2566 [28 พฤศจิกายน 2566]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)