องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทเชื่อมนานายวิชิต ศิริเมือง หมู่ที่ 5 บ้านสะอาดไชยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อกทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทเชื่อมถนนสายสระขาว ห้วยม่วง หมู่ที่ 3 บ้านสะอาดไชยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบทเชื่อมถนนสายสระขาว ห้วยม่วง หมู่ที่ 3 บ้านสะอาดไชยศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขายโดยวิธีเจาะจงพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 23 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ผู้ชนะการประกวดราคา) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนกกโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 2 (แอสฟัลติกคอนกรีต) หมู่ที่ 6 บ้านโนนกกโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 - บ้านภูเงินหมู่ที่ 8 (แอสฟัลติกคอนกรีต) หมู่ที่ 7 บ้านอ่างคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลขที่ 5054 - บ้านอ่างคำ หมู่ที่ 7 (แอสฟัลติกคอนกรีต) หมู่ที่ 5 บ้านสะอาดไชยศรี ด้วยวิธีปร ะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี (ร่างขอบเขต) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกวดราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข กส.5054 ถึงอ่างคำ หมู่ที่ 7วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file แซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี (เอกสารเพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี (ปร.) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี (แบบประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านอ่างคำ ตำบลสะอาดไชยศรี (ร่าง TOR) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านโนนกกโพธิ์ ตำบลสะอาดไชยศรี (ปร.6) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2