องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
find_in_page มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.สะอาดไชยศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo รายงานผลการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file รายงานการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ (สตง.) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานผลโครงการลานกีฬาประจำหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo บัญชีรายชื่อชมรมกีฬา ตำบลสะอาดไชยศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.สะอาดไชยศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
find_in_page รายงานผลการจัดกิจกรรมถนนสายบุญ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1