messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
call ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี หมู่ 5 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ : 043-019832 โทรสาร : 043-019832 Email : admin@saardchaisri.go.th เว็บไซต์ : https://www.saardchaisri.go.th/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อบต.สะอาดไชยศรี : 0994000043163 เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ จันทร์- ศุกร์. . . . . . . . . . . . . 8.00 น. - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ ปิดให้บริการ
แผนที่หน่วยงาน