messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
info การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
รายงานผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม โครงการกองทุนธนาคารขยะ ประจำปี พ.ศ.2566