องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file แบบฟอร์ม คำร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศ การจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1