องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
photo การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
photo การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 (e-plannacc) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1