องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1