องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
picture_as_pdf บทความเผยแพร่ความรู้
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ปลดผมจากตำแหน่งทำไม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ความเป็นมาของข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file หนังสืออุทธรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1