องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
picture_as_pdf บทความเผยแพร่ความรู้
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ปลดผมจากตำแหน่งทำไม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ความเป็นมาของข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file หนังสืออุทธรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1