องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (งานบริหารทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (งานบริหารงานคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
find_in_page แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
photo แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (งานการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1