ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดไชยศรี ขนาดความยาว 69.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง