ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : Gmt5hIYMon45029.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5tQPBpmMon45038.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : igPSq8DMon45038.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้