ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : vCFwfe3Mon33247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lX0QKpdMon33259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gShbUVcMon33259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3dAi5LfMon33259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bSAq4rPMon33259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mOR9xEqMon33315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bodGFrjMon33315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 66BmiXgMon33315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้