messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
การประเมิน นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา จาก คกก.ฯระดับอำเภอดอนจาน
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพอก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ได้เข้ารับการประเมิน นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา จาก คกก.ฯระดับอำเภอดอนจาน
ผู้โพส : admin