messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการสุขสดใส สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 12 เมษายน 2566 นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานสาวนตำบล ร่วมจัดโครงการสุขสดใส สูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
ผู้โพส : admin