องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากร (ไตรมาสที่ 2) มกราคม 2566 - มีนาคม 2566


เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากร ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2565 - มีนาคม 2565

เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากร ไตรมาสที่1ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากร ไตรมาสที่1ตุลาคม2563 - ธันวาคม 2563

เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากร ไตรมาสที่2 มกราคม2564 - มีนาคม 2564

เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากร ไตรมาสที่3 เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากร ไตรมาสที่3 เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565


เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากร ไตรมาสที่4 กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564

เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคลากร ไตรมาสที่1 ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565