องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
star โอนงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565