messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานแสดงฐานะการเงิน
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
รายงานการตรวจสอบบัญชี (สตง.) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินอื่นๆ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ประกาศรายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1