องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบบัญชี (สตง.) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินอื่นๆ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศรายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1