องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
view_list โครงสร้าง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
11 เมษายน 2566
find_in_page โครงสร้าง ฝ่ายบริหาร | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
11 เมษายน 2566
find_in_page โครงสร้าง สมาชิกสภา อบต.สะอาดไชยศรี | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
11 เมษายน 2566
insert_drive_file ทำเนียบ สำนักปลัด โดย : admin เปิดอ่าน : 7
11 เมษายน 2566
insert_drive_file ทำเนียบ กองคลัง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
11 เมษายน 2566
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
11 เมษายน 2566
insert_drive_file ทำเนียบ กองช่าง โดย : admin เปิดอ่าน : 8
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1