องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder e-PlaneNACC แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1