องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ประธานสภาฯ นำส่งรายงานความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ผู้เข้าร่วมประชุม รับฟังข้อชี้แจงจากคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 มีหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่นทราบ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo การปฏิบัติงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo หนังสือส่ง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี สมัยสามัญ ประจำปี 2565 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี สมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานการประชุม นายกแถลงนโยบาย (7 ม.ค. 65)
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประชุม ครั้งแรก (4 ม.ค. 65)
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo หนังสือส่ง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 4)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี สมัยสามัญ สามัญ (สมัยที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุม สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo หนังสือส่ง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี สมัยสามัญ สามัญ (สมัยที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศ เรียกประชุม สมัยสามัญ (สมัยที่ 3) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3