องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
insert_drive_file เชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1