องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ประกาศต่างๆ
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคำสั่งแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์ คัดเลือกบุคคลต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แต่งตั้งข้ราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลังและผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1