องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ประกาศต่างๆ
insert_drive_file หนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการสปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ภาพประกอบกิจกรรมการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นายวรรณชัย โยธาสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ เเละผู้ยากไร้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงาน โครงการสปสช. ขอเสนอเเนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การทำสัญญาเเละรับเงินงบประมาณโครงการปรับสภาพเเวดล้อมเเละที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร สนับสนุนเเละติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผลดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันเเละควบคุมโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการสปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร โครงการสปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือผู้พิการเเละผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร โครงการสปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานโครงการ สปสช. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ งานพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รูปภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือผู้พิการเเละผู้ด้อยโอกาส การทำไข่เค็มสมุนไพร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการผู้บริหาร พัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และคำสั่งแต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2