องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สะอาดไชยศรี
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ สขร. 1)
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประกาศ การรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบจัดหาพัสดุ (ผ.ด.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนมิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบจัดหาพัสดุ (ผ.ด.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือนเมษายน - เดือนถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบจัดหาพัสดุ (ผ.ด.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1